Ons verhaal

Hart van Vathorst is niet meer weg te denken in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Het enorme pand direct naast het winkelcentrum opende in maart 2016 haar deuren voor bewoners.  Enkele jaren geleden was dezelfde plek nog een groen weiland en kende Vathorst geen centrum waar zoveel verschillende mensen elkaar konden ontmoeten.

Initiatief

Het ontstaan van Hart van Vathorst is onlosmakelijk verbonden met Michiel en Maaike van Rennes en hun vijf kinderen. In 2001 kregen zij hun oudste dochter. Bij het opgroeien merkten Michiel en Maaike dat er wat aan de hand was met hun kind. Het duurde tot 2007 voordat er een diagnose gesteld kon worden. Hun dochter bleek het Rettsyndroom te hebben. Na eerst een zoon werd in 2009 hun jongste dochter geboren met het syndroom van Down.

Michiel ontdekte dat zijn dochters voor opvang en school niet terecht konden in de reguliere kinderdagopvang en aangewezen waren op plekken waar zij niet meer met hun leeftijdsgenoten uit Vathorst op zouden trekken. Met dit probleem is hij vervolgens aan de slag gegaan en zo ontstond het inmiddels meer dan 20 locaties tellende Kindercentrum Bzzzonder. De filosofie van Bzzzonder is kort en simpel: elk kind is bijzonder. Ook kinderen met een extra zorgvraag zijn welkom en kunnen dus zo veel mogelijk opgroeien en optrekken met hun leeftijdsgenoten. Voor Michiel was dit een manier om het ‘probleem’ van de beperking van zijn eigen kinderen naar een positieve oplossing om te buigen.

Samen met zijn zakenpartner zocht Michiel naar mogelijkheden om het concept van inclusieve opvang uit te breiden. In Vathorst gingen zij op zoek naar maatschappelijke partners die naast en met het kindercentrum een locatie in Vathorst wilden realiseren. Zo kwamen ze in contact met twee zorgpartijen; Accolade Zorg en Stichting Sprank. Beiden wilden graag in het centrum van het land een nieuw initiatief ontwikkelen. In 2010 kwam de gereformeerde kerk vrijgemaakt in beeld. Bijzonder was dat zij al vergevorderde bouwplannen hadden voor een kerkgebouw op een andere locatie. Binnen de gemeente werd echter positief gereageerd op het idee. Dat de kerk verbonden zou zijn met anderen, ook in de week, betekende voor de kerk ook een groei in de mogelijkheid om geloof meer handen en voeten te geven. De kerk besloot de bouwplannen stil te leggen en zich aan te sluiten bij de projectgroep van het project dat inmiddels de naam ‘Buitengewoon Zorgzaam’ had gekregen.

Een nieuwe naam en de opening

In 2013 besloten alle partijen definitief samen verder te gaan en in 2014 startte de bouw. In de bouwperiode is nagedacht over de naamgeving van het gebouw. Er werd een prijsvraag georganiseerd en uit alle inzendingen werd ‘Hart van Vathorst’ als naam gekozen. De naam past bij de identiteit van het concept en bij de locatie midden in het centrum van Vathorst. Ook de gereformeerde kerk greep de verhuizing aan om een nieuwe naam te kiezen. De kerk stond in Vathorst te boek als ‘gereformeerd vrijgemaakte’ kerk en heet sinds de opening in Hart van Vathorst; Ontmoetingskerk Vathorst.

Op 1 maart 2016 werd Hart van Vathorst opgeleverd en konden bewoners naar hun eigen appartement. De eerste kerkdienst vond plaats, het kindercentrum en het restaurant gingen open en de dagbesteding werd opgestart. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 30 september 2016 en werd verricht door onder andere burgemeester Lucas Bolsius.

Kernwaarden

In het project is veel tijd gestoken in nadenken over welke waardes we samen belangrijk vinden. Hoe willen wij graag dat we samen wonen en samen leven? Belangrijk daarbij is wederkerigheid en integratie van bewoners met een beperking. In Hart van Vathorst werken we met vier kernwaarden.

Samen ontmoeten

De plek van het restaurant in het hart van het gebouw is een mooi beeld van ontmoeten. Hier komt alles samen, hier wordt geleefd en gewerkt, hier komt de wijk Vathorst over de vloer en hier zien we elkaar zoals we zijn.

Samen leven

Het leven wordt in alle ups-and-downs gedeeld en niet weggestopt. Dat er binnen Hart van Vathorst zoveel generaties samenkomen, van baby’s bij de verloskundige tot en met de ouderen op de PG afdeling, is hier ook een mooi voorbeeld van.

Samen groeien

Samen groeien daagt alle bewoners en bezoekers uit om verder te kijken dan wat er nu is. Het kan zijn dat je in Hart van Vathorst binnenkomt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je start dan op een plek om vrijwillig werkervaring op te doen, maar een aantal van deze starters is doorgegroeid naar een rol als vaste betaalde kracht.

Samen geloven

Tenslotte biedt geloven de ruimte om het leven met God te verbinden en vrijheid over Jezus te spreken. Het meest expliciet gebeurt dit in de Ontmoetingskerk, als de gemeente op zondag of in de week samenkomt. Maar ook op andere momenten is geloof nooit ver weg. De kapel in het restaurant biedt wijkbewoners een plek waar zij stilte vinden, een kaars kunnen aansteken of kunnen bidden. Het is niet zo dat Hart van Vathorst een huis is dat alleen door christenen bewoond of bezocht wordt.