Klimaatverandering, de woningbouwopgave, stikstofproblematiek, allemaal urgente zaken die de aandacht opeisen. “En dan gaan wij ook nog de uitdaging aan om de problematiek van ouderenzorg op te lossen,” zegt Henk Kamp, voorzitter van ActiZ bij de presentatie van het boek ‘Thuis, maar dan beter’. Donderdag 9 september mochten werd in Hart van Vathorst het boek over het maken van omgevingen die het leven van ouderen verbeteren, gepresenteerd.

Knelpunten in de zorg

Bij de boekpresentatie benadrukt Henk Kamp dat de vraag naar ouderenzorg de komende jaren flink toeneemt, terwijl het aanbod nauwelijks stijgt en het aantal mantelzorgers fors afneemt. “Om knelpunten te voorkomen moet de zorg voor ouderen totaal anders worden ingericht.”

Actieve rol gemeenten

Als voorzitter van ActiZ, de branchevereniging waarbij de aangesloten leden 90 procent van alle ouderenzorg in Nederland leveren, pleit Kamp ervoor dat gemeenten hierbij een actieve rol op zich nemen. “Er is behoefte aan zorgorganisaties die midden in een wijk liggen en niet ergens achteraf. Dan kan iedereen er terecht voor de zorgvoorzieningen. Door zorglocaties midden in de samenleving te plaatsen, kunnen mensen elkaar ook helpen bij behoeften aan zorg.”

Gebrek aan een woonvisie

“Een van de problemen is dat het gemeenten ontbreekt aan een woonzorgvisie. Er is te weinig bewustzijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en de grote stroom ouderen die op ons afkomt. Bestemmingsplannen zijn er niet op gericht om deze stroom op te vangen en ook bij de gronduitgiften zien we de nodige uitdagingen,” aldus Kamp. “Door goede voorbeelden te laten zien van hoe het wel kan, kunnen we de sector stimuleren. Daarom ben ik blij het eerste exemplaar van het boek ‘Thuis, maar dan beter’ in ontvangst te mogen nemen. Met dit boek geeft bbn een impuls aan de sector om na te denken over hoe we de huisvesting voor ouderen het beste kunnen organiseren.”

Thuis, maar dan beter!

Het boek ‘Thuis, maar dan beter’ richt zich op alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van huisvesting voor ouderen, vertelt Maarten Visser, sectormanager zorg bij bbn adviseurs. ‘Met dit boek willen we bereiken dat er een vonkje overspringt naar anderen. We kunnen de uitdaging van goede ouderenzorg alleen oplossen door met elkaar om de tafel te gaan, dus met zorgorganisaties, gemeenten, maar ook met beleggers en ontwikkelaars van zorghuisvesting. Dit boek helpt bij het ontwikkelen van een visie op ouderenhuisvesting. Onze eigen visie is ontstaan door persoonlijke ervaringen met zorg voor ouderen en door goed na te denken over hoe we zelf oud willen worden. Het stappenplan in dit boek helpt huisvesting te maken op basis van een aantal belangrijke thema’s: verbondenheid, zelfstandigheid en eigenwaarde, woon- en werkcomfort en thuis. Door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan woon- en werkcomfort zitten bewoners en medewerkers lekkerder in hun vel. Bewoners hebben dan minder zorg en medicijnen nodig en bij medewerkers is er minder ziekteverzuim en verloop.”

Unieke plek

Voor de overhandiging van het boek was gekozen voor Hart van Vathorst. We zijn trots dat we door de aanwezigen als schoolvoorbeeld van een zorglocatie midden in de wijk en een bijzondere plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten worden gezien.

Meer informatie over het boek ‘Thuis, maar dan beter’ is te vinden op de website van bbn adviseurs.